Πολύ συχνά ακούμε για την σημασία του SEO στο διαδικτυακό κόσμο. Ωστόσο τα αρχικά αυτά δεν είναι γνωστά σε όλους μας. Τι σημαίνει λοιπόν το SEO ή αλλιώς το Search Engine Optimization; Γιατί είναι τόσο σημαντικό για κάθε ιστοσελίδα, ώστε όλοι να προσπαθούν να το βελτιώσουν κατά το δυνατόν;

Η Σημασία του SEO

Πρώτα απ’ όλα, αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι το SEO πρόκειται για τη βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης. Για να γίνει μία ιστοσελίδα περισσότερο δημοφιλής στο διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να έχει μεγαλύτερη προβολή. Αυτή η προβολή επιτυγχάνεται τόσο μέσω της διαφήμισης, όσο και μέσα από τις οργανικές αναζητήσεις των χρηστών του διαδικτύου.

Στην πρώτη περίπτωση, η διαφήμιση είναι υπεύθυνη για την έκθεση της κάθε ιστοσελίδας (lån dk). Όσα χρήματα δαπανά ένας ιδιοκτήτης ιστοσελίδας, τόση προβολή θα λάβει αντίστοιχα. Όμως, στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν αρκετές παράμετροι που πρέπει να συνυπολογισθούν. Πώς άραγε οι μηχανές αναζήτησης αποφασίζουν ποιες ιστοσελίδες θα προωθήσουν στις πρώτες οργανικές θέσεις των αποτελεσμάτων για κάθε αναζήτηση;

Εδώ είναι που μπαίνει ο ρόλος του SEO. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες της βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας, οι ειδικοί μπορούν να τονίσουν τις λέξεις κλειδιά που εκείνοι επιθυμούν. Επιπλέον, μπορούν να προσθέσουν τις σωστές λέξεις και τους όρους που απαιτούνται στις εικόνες και τις επικεφαλίδες, μπροστά αλλά και πίσω από την ιστοσελίδα. Όλα αυτά συγκλίνουν, ώστε να γίνεται η ιστοσελίδα όλο και περισσότερο αναγνωρίσιμη.

Σταδιακά ή Άμεσα Αποτελέσματα;

Φυσικά και το SEO δεν αποδίδει καρπούς από τη μία μέρα στην άλλη. Αντιθέτως, υπάρχουν ενέργειες που γίνονται άμεσα, αλλά αποφέρουν αποτελέσματα ύστερα από εβδομάδες ολόκληρες. Αυτό όμως δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση το ρόλο του SEO. Μάλιστα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας είναι μόνιμα και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για στέρεες βάσεις, επάνω στις οποίες μία ιστοσελίδα μπορεί να οικοδομήσει.

Αν έπρεπε να επιλέξει ένας ιδιοκτήτης ιστοσελίδας ανάμεσα στην προώθηση μέσω διαφήμισης και την προώθηση μέσω βελτιστοποίησης περιεχομένου, τότε το δίλημμα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές επιλέγεται ένας συνδυασμός των δύο. Με αυτό τον τρόπο, η προώθηση γίνεται άμεσα για να καλύψει προσωρινές ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως στοχεύει μακροπρόθεσμα, οικοδομώντας τη βάση πάνω στην οποία η ιστοσελίδα θα κερδίσει θέσεις στις οργανικές αναζητήσεις των χρηστών του διαδικτύου.

Το Περιεχόμενο Έχει Σημασία;

Παλαιότερα σημασία δινόταν μονάχα στους αλγόριθμους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μίας ιστοσελίδας, με σκοπό τη βελτιστοποίησή της στις μηχανές αναζήτησης. Πλέον έχει τονιστεί παράλληλα η σημασία του ποιοτικού περιεχομένου που υπάρχει μέσα στην ίδια την ιστοσελίδα. Με άλλα λόγια, μία ιστοσελίδα με ποιοτικό περιεχόμενο που ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σε ένα καλαίσθητο περιβάλλον. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας και ο σκοπός για τον οποίο εργάζονται σκληρά οι ειδικοί στη δημιουργία και τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικό να υπάρχουν οι πρακτικές SEO σε μία ιστοσελίδα και να μην παραβλέπονται οι λεπτομέρειες που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να παραμένετε προσηλωμένοι στην συγγραφή και δημοσίευση ποιοτικού, επίκαιρου και χρήσιμου, σαφούς και συναφούς περιεχομένου για βέλτιστα αποτελέσματα.